Drachenlord 16.03.2022 #gastmett (DRACHENLORD SCHANZE ABGERISSEN: Bagger reißt Schanze ab | NEWS AUS FRANKEN)